Za windykację zapłaci dłużnik…

Za windykację zapłaci dłużnik…

Jeżeli termin płatności określony na fakturze jest dłuższy niż 30 dni, możemy skutecznie dochodzić kosztów windykacji od dłużnika. Więcej informacji – 725 147 949.