WINDYKACJA BEZPROWIZYJNA

WINDYKACJA BEZPROWIZYJNA

Narzędzia wykorzystywane w tym modelu windykacji nieodłącznie wiążą się z szybką reakcją wierzyciela na symptomy zwiastujące problem z odzyskaniem należności w możliwie krótkim terminie. Windykacja bezprowizyjna opiera się na szybkiej reakcji Optimum Inkasso na opóźnienia w płatnościach, z uwzględnieniem zamiaru utrzymania poprawnych relacji z dłużnikiem. To pierwszy krok w drodze do odzyskania należności . Monitoring należności jest często najmniej kosztownym, skutecznym narzędziem prowadzącym do szybkiego odzyskania należności.